Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona biće ogranizovane i u Novom Sadu 10. januara i 18. januara u Kragujevcu


Na raspravi je preovladao stav da se donošenjem ovog zakona – kroz osnivanje Centra za monitoring droga i zavisnosti od droga u Ministarstvu zdravlja i službe za prenos i analizu uzoraka psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u Ministarstvu unutrašnjih poslova – postiže stvaranje pravnog osnova za praćenje, analizu i donošenje mera za smanjenje štetnih posledica zloupotrebe droga. Time se poboljšavaju i uslovi za blagovremenu razmenu informacija o drogama, kako na nacionalnim tako i na međunarodnom nivou.

Rešenja predložena u ovom zakonu predstavljaju rezultat saradnje i konsultacije Ministarstva zdravlja sa nadležnim institucijama koje su se složile da će to uticati na bolju organizaciju i kvalitet rada svih ministarstava nadležnih za zdravlje, prosvetu, unutrašnje poslove, rad, odbranu, omladinu i sport, kulturu, pravdu, poljoprivredu, državne uprave i lokalne samouprave, finansije (Uprava carina), kao i brojnih organizacija, instituta i zavoda nadležnih za poslove javnog zdravlja i drugih zainteresovanih organizacija.

Prezentacije i rasprave o predloženom Nacrtu zakona biće dalje ogranizovane i u sledećim gradovima:
· Novi Sad, 10. januara 2017. godine, u periodu od 10:00 do 14:00 časova, u
velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, službeni ulaz, Banovinski prolaz,Novi Sad;
· Kragujevac, 18. januara 2017. godine, u periodu od 10:00 do 13:00 časova, u
Skupštinskoj sali Grada Kragujevca, Kragujevac, Trg Slobode 3

Svi zainteresovani građani i stručna javnost pozvani su da uzmu učešće u javnoj raspravi i da primedbe, predloge i sugestije, dostavljaju elektronskim putem na adresu: javna.rasprava.pks@zdravlje.gov.rs ili pisanim putem Ministarstvu zdravlja, Sektoru za lekove i medicinska sredstva, psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama”.

izvor:

http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=21725